FacebookCover_Altagamma - new size-07.pn

מצבה הפוליטי של מדינת ישראל מתדרדר בשנים האחרונות לתהום,

ואין מי שיכול לעצור את ההתדרדרות.

מדינת ישראל טרם התעצבה כמדינה יהודית ודמוקרטית, ונראה שאנחנו הרבה יותר קרובים לחורבן בית שלישי מאשר להמשך קיומו ! 

במדינה שבה ממשלות מתחלפות בקצב של אחת לשנתיים, אין שום סיכוי להגיע לתרבות שלטונית ולהישגים בטווח הבינוני והארוך!

המצב הפוליטי גורר אחריו מצב חברתי קשה - פילוג, שנאה, ריב ומדון בין פלגי העם השונים.

מצב זה הוא תולדה של שנים ארוכות של היעדר יציבות שלטונית, היעדר משילות, וקואליציות שאינן מסוגלות לתפקד בראייה ממלכתית, מאחר והן נשלטות על ידי קבוצות אינטרסנטיים!

המצב דורש ומחייב שינוי!

וכשחשבתי על השינוי, "נפל לי האסימון",

 והבנתי את מה שאני מכנה -

"פרדוקס השינוי":

אלו שיכולים לשנות את המצב – הם בדיוק אלו שלא רוצים לשנות את המצב !

היי, אני מוש חוג'ה, עורך דין במקצועי מזה 9 שנים. 

כבן 57, נשוי ואב לילדים בגירים.

מעורבות פוליטית וחברתית היתה מאז ומתמיד אבן דרך במשפחתנו – החל מאבי – צבי חוג'ה ז"ל – שהיה לוחם אצ"ל, ודרך שאר בני המשפחה.


מרגע שהבנתי את "פרדוקס השינוי", היה לי ברור שעלי לקום ולעשות מעשה כי אחרת שום דבר לא ישתנה. אז הקדשתי זמן, כתבתי תוכנית לתיקון שיטת הבחירות, ועל פי תוכנית זו - השינוי יבוא מאיתנו, – האזרחים, כי הרי הפוליטיקאים היו תמיד אלו שהכשילו כל תוכנית.
 

לכן הקמתי את תנועת:

"אנחנו" -  ביחד. לתיקון שיטת הבחירות.

הצטרפו לארגון

הטופס נקלט בהצלחה!

אבל תמיד גם ידעתי - שלבד זה לא ילך.

בשביל להצליח, אני צריך את העזרה של כל אחת ואחד מכם,  וזאת על מנת שאני, את, אתה, אתם, אתן, נהפוך להיות "אנחנו"...

"ואנחנו" ככוח ציבורי, נצליח להביא את השינוי.

 

לכל מהפיכה חברתית יש נקודת התחלה...  אז סימנתי את נקודת ההתחלה, וכעת בואו והשאירו פרטים והצטרפו למהפכה החברתית שהולכת ומתרחשת לנגד עיננו.

FacebookCover_Altagamma - new size-13.pn