"מגילת העצמאות"

חיזוק אופייה היהודי והדמוקרטי של מדינת ישראל, ברוח "מגילת העצמאות".

הרחבת לימודי יהדות עם דגש על מוסר יהודי.

יצירת חוקה מוסכמת, חיזוק הממשל, הפרדת רשויות.

 

חיזוק מעמד הממשלה כגוף מבצע

יבוצע ע"י תיקון שיטת הבחירות - ע"מ לייצר: הכרעה – יציבות – משילות.

מינוי שרים מקצועיים - שאינם חברי כנסת, יביא פעילות מקצועית יותר ופוליטית פחות.

Untitled-1.png

4.1

שיפור מעמדה של הכנסת כגוף מחוקק וכגוף מבקר את פעילות הממשלה, יתבצע ע"י:

החוק הנורווגי – הפרדת הגוף המחוקק מהגוף המבצע.

שיפור משמעותי בעבודת וועדות הכנסת - תוך שימת דגש על פיתוח מערכות בקרה על פעילות הממשלה.

Untitled-1.png

4.2

הסדרת חוקי יסוד למעמד נורמטיבי גבוה יותר, כמסגרת ובסיס לחוקה

Untitled-1.png

4.3

חיזוק מעמד בית משפט

הגדרת סמכות של בית משפט לבטל חוקים שחוקקו בכנסת.

הגבלת סמכות זו של בית משפט, לחוקים אשר נוגדים חוקי יסוד בלבד.

העברת חוק של "פסקת ההתגברות", ברוב של לפחות 80 חברי כנסת.

Untitled-1.png

4.4